REGULAMENTUL COMPETIȚIILOR DE ATLETISM
organizate de
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM / COMISIA ATLEȚILOR MASTERS

 1. Competițiile se desfășoară sub egida Federației Române de Atletism și sunt organizate de Comisia Atleților Masters (CAM).

 2. Competițiile se desfășoară în conformitate cu regulamentele de concurs ale FRA, IAAF și WMA în conformitate cu programul competițional, regulile și datele specifice fiecărei competiții așa cum sunt acestea elaborate de comitetul de organizare din cadrul CAM.

 3. Datele specifice fiecărei competiții în parte sunt:

  1. Perioada competiției

  2. Locația/Locațiile

  3. Directorul de concurs

  4. Data limită pentru înscrieri

  5. Data limită pentru înscrieri cu penalizare

  6. Persoanele responsabile cu înscrierile și modalitățile de contactare

  7. Valoarea taxelor de concurs și modalități de plată

  8. Date referitoare la validare (perioade și locații)

  9. Reguli specifice competiției (și care completează acest regulament generic)

 1. Programul fiecărei competiții în parte este anunțat pe site-ul CAM WWW.FRACAM.RO, precum și celelalte căi de mediatizare.

 2. La o competiție se poate înscrie un sportiv care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. Este legitimat ca atlet la un club afiliat la FRA. Lista cluburilor afiliate la FRA se află pe site-ul Federației române de Atletism: www.fra.ro, secțiunea „Regulament”, cap. 3.

  2. Are cetățenie română și rezidență în România. În cazuri speciale (cetățenie dublă, cetățenie română și rezidență în străinătate, cetățenie străină și rezidență în România) este necesară o declarație de apartenență conform modelului impus de WMA. Sportivii din alte țări se pot înscrie la competițiile naționale/interne în regim HC (Hors Councours – în afară de concurs).

  3. Are cel puțin 35 de ani împliniți (cel mai târziu în prima zi a competiției, inclusiv). Sportivii care nu îndeplinesc această condiție se pot înscrie HC (Hors Concours – în afară de concurs).

  4. Să aibă viză medicală valabilă pe toată durata competiției.

  5. Să aibă achitată taxa pentru viza anuală către FRA.

  6. Să respecte regulamentul competiției respective.

 3. După data limită anunțată înscrierile se pot opera doar cu plata unei penalizări, dar nu mai târziu de data limită pentru înscrieri întârziate.

 4. Un sportiv nu se poate înscrie la mai mult de două probe într-o reuniune cu excepția probelor combinate (pentatlon, heptatlon, decatlon).

 5. Un sportiv nu se poate înscrie la două probe de semifond sau fond într-o reuniune.

 6. Înscrierile vor fi considerate valabile numai dacă taxa de concurs este achitată până cel târziu la momentul validării.

 7. Pentru competițiile de sală se accepta înscrieri la probele combinate:

  1. Pentatlon femei (60m garduri, lungime, greutate, înălțime, 800m)

  2. Pentatlon bărbați (60m garduri, lungime, greutate, înălțime, 1000m)

  3. Heptatlon bărbați (60m, lungime, greutate, înălțime / 60m garduri, prăjină, 1000m)

 8. Pentru competițiile în aer liber se pot accepta înscrieri la probele combinate:

  1. Heptatlon femei (garduri, înălțime, greutate, 200m / lungime, suliță, 800m)

  2. Decatlon bărbați (100m, lungime, greutate, înălțime, 400m / garduri, disc, prăjină, suliță, 1500m)

 9. Pentru înscrierea la probe combinate taxa de concurs va fi calculată corespunzător în funcție de numărul de probe de concurs: 5 probe de concurs pentru pentatlon, 7 probe de concurs pentru heptatlon, 10 probe de concurs pentru decatlon.

 10. Taxa de înscriere poate fi returnată doar dacă solicitarea este întemeiată (accidentare, forță majoră) și dacă este adresată Comitetului de Organizare înainte de data limită de operare a înscrierilor (nu data limită de operare a înscrierilor cu penalizare).

 11. Prin înscrierea unui atlet/atlete la probele combinate (pentatlon, heptatlon, decatlon) se operează automat înscrierea la probele individuale corespunzătoare iar după desfășurarea fiecăreia dintre probei concurentul este inclus în clasamentul oficial al acestei probe. Excepție fac probele de 1000m bărbați (pentatlon sală) deoarece aceasta nu este probă de concurs individuală oficială și proba de 1500m (decatlon în aer liber) deoarece această probă se desfășoară separat pentru concurenții înscriși la decatlon (la finalul competiției) și nu integrat (serii contratimp) cu ceilalți concurenți ai probei de 1500m.

 12. Separat se va alcătui clasamentul punctelor cumulate pentru probele combinate (pentatlon, heptatlon, decatlon – după caz). Acest clasament este neoficial deoarece nu poate fi asigurată ordinea de concurs a probelor în conformitate cu regulamentul IAAF.

 13. Pentru calcularea punctelor pentru probele combinate (pentatlon, heptatlon) se vor lua în considerare doar primele 3 (trei) încercări. Celelalte 3 încercări vor conta doar pentru clasarea sportivului în cadrul probei individuale.

 14. Listele de strat vor fi comunicate pe site-ul WWW.FRACAM.RO cel târziu cu 24 de ore înainte de începerea competiției.

 15. Concurenții trebuie să consulte din timp programul disponibil pe site și afișat la avizier înaintea competiției pentru a identifica seria în care au fost repartizați precum și ora de prezentare la apel și ora de concurs.

 16. Toţi concurenții vor primi câte două numere de concurs care vor trebui aplicate pe faţa şi, respectiv, spatele tricoului. Concurenţii la probele de săritura în înălţime şi săritura cu prăjina vor face excepţie de la această regulă şi pot purta un singur număr, fie pe faţă, fie pe spate.

 17. Numerele de concurs nu se vor îndoi sau schimba între atleţi, nerespectarea acestor reguli ducând la descalificare.

 18. Alergătorii vor putea pleca atât din poziţia block-start cât şi din picioare, după preferinţă.

 19. La primul start greșit atletul în cauză primește avertisment. La al doilea start greșit în cadrul aceleași probe atletul este descalificat.

 20. La probele de aruncări sau sărituri (lungime, triplu salt) sunt permise trei încercări. Primii opt sportivi din fiecare categorie de vârstă se califică în finală și au dreptul la încă trei încercări.

 21. Pentru probele de sărituri pe verticală (înălțime, prăjină) în cazul în care doi concurenți se clasează la egalitate perfectă pe locul 1 nu se va organiza baraj ci ambii vor primi titlul de campion. Barajul nu se organizează nici pentru departajarea altor poziții în clasament.

 22. Pentru probele de sărituri pe verticală (înălțime, prăjină) în cazul în care un concurent rămâne în concurs singur în categoria sa de vârstă, acesta poate stabili după cum dorește înălțimile la care va efectua săriturile (similar cazului în care rămâne singur în concurs).

 23. În locația în care are loc competiția se află o zonă specială destinată încălzirii. Nu se va permite accesul pentru încălzire în spațiile de concurs. Nerespectarea acestei prevederi conduce în mod automat la descalificare.

 24. Toţi concurenţii se vor prezenta în Camera de Apel (Call Room) – spaţiu special amenajat – la ora indicată în listele de start (de regulă cu 10 minute înaintea startului pentru probele de alergare și 30 de minute înaintea probelor de sărituri și aruncări).

 25. Sportivilor care nu se vor prezenta la timp în Camera de Apel nu li se va permite să concureze.

 26. Arbitrii vor identifica fiecare concurent după numerele de concurs şi îi vor verifica echipamentul.

 27. Echipamentul admis: cuiele încălţămintei pentru probele de pistă pot să fie doar de formă circulară sau piramidală şi nu vor depăşi 6mm. Pentru celelalte probe lungimea cuielor este limitată la 9mm cu excepţia probelor de săritură în înălţime sau suliţă unde lungimea acestora este limitată la 12mm.

 28. Concurenții se vor deplasa în spațiul de concurs numai conduși de un arbitru. Orice abatere conduce în mod automat la descalificare.

 29. Contestațiile vor fi înmânate directorului de concurs cel târziu la 30 de minute după anunțarea rezultatului, contra unei sume de 150 RON. Toate contestațiile vor fi judecate de către un juriu numit de Comitetul de Organizare.

 30. Ceremoniile de decernare a medaliilor vor avea loc după circa 30 de minute de la afișarea rezultatelor.

 31. Persoana fizica sau juridică care va solicita efectuarea controlului antidoping al vreunui competitor va fi obligată să achite taxele de analize pentru fiecare caz solicitat.

 32. Pe durata competiției, organizatori vor asigura asistență medicală de urgență, iar la nevoie se va solicita și serviciul de urgență 112.

 33. Atleţii îşi asumă prin semnătură riscurile de sănătate pe care le presupune participarea la această competiţie. Organizatorii declară că nu sunt răspunzători pentru eventualele urmări nefavorabile asupra stării de sănătate a concurenţilor sau pentru pierderea obiectelor personale pe durata sau ca urmare a participării la această competiție.

 34. În cadrul competiției concurenții vor fi fotografiați și/sau filmați. Prin participarea la competiție concurenții își exprimă acordul utilizării de către organizatori a acestor materiale în scopul promovării mișcării sportive masters.

Reguli specifice pentru

Campionatul Național de Semimaraton Masters și

Campionatul Național de Maraton Masters

 1. Campionatul Național de Semimaraton Masters se desfășoară în cadrul competiției Bucharest Half Marathon.
 2. Campionatul Național de Maraton Masters se desfășoară în cadrul competiției Bucharest International Marathon.
 3. Înscrierea se operează pe site-ul organizatorului menționând la Club “FRA-CAM” și opțional clubul la care atletul masters este legitimat. Ex: “FRA-CAM, Rapid București”.
 4. Înscrierea trebuie operată și la FRA-CAM cu achitarea taxei de participare la Campionatul Național masters corespunzător, taxă modică utilizată pentru premierea atleților masters (diplome și medalii).
 5. Pentru validarea înscrierii sportivul trebuie să fi participat în anul competițional precedent competiției sau în anul curent competițional la cel puțin un campionat național masters (de sală, în aer liber, de cros, de alergare și marș pe șosea). În cazul în care sportivul s-a legitimat ca atlet masters cu mai puțin de un an calendaristic înaintea competiției această regulă nu se aplică.
 6. FRA-CAM înaintează tabelul atleților masters înscriși către organizatorul competiției cu solicitarea de acordare gratuită a înscrierii la competiția organizată de acesta. Decizia acordării gratuității aparține organizatorului.
 7. În caz de indisponibilitate după ridicarea kitului de concurs, sportivul va anunța imediat responsabilul numit din partea CAM pentru competiția respectivă (persoana responsabilă de înscrieri) și este obligat sa returneze kitul de concurs. Încălcarea acestei prevederi conduce la sancționarea sportivului prin nevalidarea sa la următoarea ediție a competiției (anul următor).

 8. Sportivul care a anunțat indisponibilitatea, nu are dreptul să înstrăineze numărul de concurs către o altă persoană care să poată astfel participa la competiție. Această încălcare a regulamentului conduce la propunerea de suspendare a sportivului în cauză pe o perioadă de 6 luni la 2 ani.

 9. La aceste competiții nu vor fi validați să participe din partea FRA-CAM atleții care au ridicat kitul de concurs în anul competițional precedent (și li s-a acordat scutirea la plata taxei de concurs solicitată de organizatorul competiției), dar nu s-au prezentat la startul probei la care au fost înscriși şi nu au anunţat indisponibilitatea către CAM înainte de start.